Samenwerken aan een idee!

door | 13 okt 2021

Door de pandemie die ons vanaf 2020 beheerst, wordt het belang van een goede gezondheid steeds meer duidelijk. Niet alleen privé maar ook tijdens ons werk.

De werkomgeving speelt daarin een steeds belangrijkere rol, zeker als je kijkt naar het aantal uren dat een gemiddelde medewerker gebruik maakt van deze omgeving. Of dit nu een thuiswerkplek is of een omgeving bij een werkgever, voor beiden geldt dat deze zodanig kunnen worden gebruikt dat de fysieke belasting geen gevaren met zich meebrengt voor de veiligheid en de gezondheid van jou en je collega’s.

Deze gedachtegang liet mij niet meer los. Het gaat immers over ons, over sociale veiligheid, arbeidsveiligheid, ergonomie en over gezondheid. Door een gerichte risicoanalyse uit te voeren kan op voorhand worden gekozen voor een optimale inrichting. Zo kunnen risico’s zo goed mogelijk worden voorkomen of, beter nog, worden uitgesloten.

Dit idee heb ik opgepakt en verder uitgewerkt. Het concept “Het gezonde kantoor” was geboren, een veelomvattend onderwerp. Eentje met zo veel aspecten, daar heb je gewoonweg meer kennis en expertise voor nodig. Zo ontstond het idee om een platform de vormen van een groep deskundigen die samen met elkaar voor dit gezonde kantoor kunnen zorgen. Alle informatie, kennis en kunde onder een dak!

Nu is het zover! Samen met 4 partners ben ik deze mooie uitdaging aangegaan en komen we binnenkort met dit concept op de markt. Wij hebben er heel veel zin in om ook jou en je collega’s een goed, dus gezond, kantoor te bieden.

Raymond Harmsen

Wil je meer weten over dit bijzondere concept, blijf ons dan volgen.