De arbowet kent een verplichting tot het aanstellen van een preventiemedewerker

door | 18 jul 2022

Brrrr, een verplichting, hoe dan, waarom dan…

Bij Veiligheidsconcept MCM werken we niet zo graag vanuit ‘het moet’. We kijken liever naar wat nodig is, waar je als werkgever en/of werknemer wat aan hebt, kortom, we proberen dat ‘wat moet’ zinvol, dus op maat, samen met onze klant in te vullen.

De preventiemedewerker dus….

Vaak is degene die in een bedrijf wordt aangewezen om de taken van ‘de’ preventiemedewerker in te vullen, iemand die al op de afdeling HSE, Veiligheid en Kwaliteit, Arbo of HR/PZ werkt. Dit gebeurd waarschijnlijk in de veronderstelling dat zo iemand ‘verstand heeft van veiligheid’.

De vraag is alleen ‘moet je nou verstand hebben van veiligheid of moet je verstand hebben van risico’s’ als je preventiemedewerker bent? En onze visie, en die van de wetgever, is dat je verstand hebt van risico’s. En dan volgt er een inkoppertje, want wie is dan de beste preventiemedewerker?

Juist, de mens in zijn of haar werk.

En wat is dan de bedoeling?

Dat de preventiemedewerker een brug slaat tussen de werkvloer en de werkgever, niks meer en niks minder. En natuurlijk heb je als preventiemedewerker kennis nodig van wat moet en wat mag en ook van wat niet mag, maar daarnaast heb je mensenkennis nodig en is het belangrijk dat je goede gesprekken kunt voeren, mensen kunt motiveren, voldoende assertief bent, goed kunt omgaan met iedereen op alle niveaus en, niet te vergeten, op de werkvloer bent om op te halen wat daar speelt als het gaat over risico’s, werkmethoden en veiligheidsmores.

Kortom, wanneer u als werkgever beslist wie de preventietaken moet gaan invullen, houd dan rekening met deze broodnodige competenties. De rest kunnen ze bij ons leren tijdens de opleiding Preventiemedewerker!

Meer weten?
https://hetgezondekantoor.eu/diensten/veilig-werken/ en klik op preventiemedewerker
https://www.vcmcm.nl/veiligheidsbegeleiding-vca/preventiemedewerker/
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemedewerker/

2022/7/11 Marianne Mulder, HVK, preventiedeskundige bij Veiligheidsconcept MCM B.V.