Bedrijfsevenementen en BHV

door | 24 mei 2024

Bedrijfsevenementen en personeelsuitjes zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Medewerkers, klanten en partners komen samen om te netwerken, te leren en te vieren. De sfeer is positief en er wordt nog lang over nagepraat.

Hoe vervelend en verdrietig is het, als dit napraten niet gaat over het enthousiasme, de gezelligheid en de bereikte resultaten, maar over dat ongeluk dat gebeurde met die ingehuurde attractie. Nog los van de ernst van de gevolgen, zou je hier tijdens de voorbereiding al nachtmerries van krijgen.

Als bij zo’n ongeluk blijkt, dat er geen of onvoldoende afspraken waren gemaakt met de verhuurder en/of de evenementenlocatie heb je al een kater. Als dan ook nog blijkt, dat er geen BHV beschikbaar was voor een eerste praktische hulpverlening, omdat de locatie dat als een verantwoordelijkheid beschouwde van de ‘huurder’, terwijl jullie als huurder meende dat dit ter plekke geregeld zou zijn door het evenementenbureau, is er een meer dan dubbele nare nasmaak.

Heel veel van wat wij denken af te spreken zijn eigenlijk geen afspraken. We gaan er van uit dat…., we nemen aan dat… en de contracten die ten grondslag liggen aan de organisatie van zo’n grootschalige activiteit beslaan veel te veel kleine lettertjes om die vooraf allemaal precies door te nemen, laat staan te becommentariëren of aan te vullen. Je bent immers iets leuks aan het organiseren, dan ben je toch niet bezig met mogelijke risico’s, laat staan met ongelukken die zouden kunnen gebeuren.

Een goed evenementenbureau of een toplocatie voor personeelsfeestjes of andere bedrijfsevenementen weet dat. Die vragen hun leveranciers van attracties om een risico-inventarisatie en overleggen met de klant of e.e.a. past bij de doelgroep. Zij informeren hun klanten ook over het onverkort van toepassing zijn van alle regels uit de Arbowet tijdens bedrijfsevenementen en kennen veiligheidskundigen om mee te denken met de invulling daarvan tijdens het evenement.

Zij bieden eigen BHV-ers of hun calamiteitenorganisatie aan, of geven aan, dat hun klant daar zelf voor moet zorgen. Het kan maar duidelijk zijn!

Ook het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van alle aanwezigen moet tijdens zo’n mooie bijeenkomst een prioriteit zijn en dan is de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening (BHV) cruciaal!

Advies nodig tijdens de voorbereiding van een bedrijfsevenement?
Neem contact op, we zijn u graag van dienst! www.vcmcm.nl