Wist je, dat vitaliteit door werkgevers vaak nog gezien wordt als de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker?

door | 17 jun 2024

Medewerkers brengen een significant deel van hun tijd door met de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden, behorende bij hun functie. Als werkgever vraag je van hen om dit zo goed als mogelijk te doen. Maar wat, als het even wat minder gaat? Wat, als je medewerker de balans werk/privé niet meer kan managen, bijvoorbeeld als gevolg van mantelzorg? Of als je medewerker de werkdruk als te zwaar ervaart, of als het contact met collega’s niet vloeiend verloopt? Voordat je het weet, treedt er verzuim op, of zelfs erger, langdurig verzuim. Blijf je dan nog steeds van mening, dat iemands gezondheid of vitaliteit de eigen verantwoordelijkheid is, of kun je daar als werkgever wellicht in faciliteren of ondersteunen?

Verzuim kost geld
Een langdurig zieke medewerker kost ruim anderhalf keer meer dan organisaties denken. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 143 euro per dag, maar in werkelijkheid kost een zieke medewerker dagelijks 250 euro, oplopend tot maar liefst 400 euro. Daarmee schat 71% van de organisaties de verzuimkosten te laag in. (bron: Zilveren Kruis)

Vitale medewerkers vertegenwoordigen waarde
Als het je als werkgever lukt, om medewerkers tevreden te houden en bij te dragen aan hun werkgeluk, gezondheid en vitaliteit, dan is dat een investering die zich ruimschoots terugverdient. En investeren in gezondheid kan op verschillende manieren:
1. Goede werkplekken, bijvoorbeeld zit/sta bureaus
2. Veilige werkomgeving, is er een preventiemedewerker aangesteld en zijn er voldoende BHV’ers?
3. Veilig gedrag, hoe gaan we met elkaar om op de werkvloer?
4. Aanbod in het bedrijfsrestaurant, is dat gezond en gevarieerd?
5. De juiste energie, is er een sportmogelijkheid op kantoor, of kunnen medewerkers aansluiten bij workshops en trainingen op het gebied van vitaliteit?

Voorkomen is beter dan genezen
Vitale medewerkers vertegenwoordigen waarde en dat is soms niet in geld uit te drukken. Toch merk ik, dat bedrijven het lastig vinden, om te investeren in de gezondheid van hun medewerkers. Zij zetten veelal in op een curatieve in plaats van preventieve aanpak en laten hierdoor geld liggen, of maken onnodig kosten. Behalve dat het vervelend is voor de medewerker, volgt er een kettingreactie die vooral vervelend is voor de werkgever. De taken van de betreffende medewerker moeten vervangen worden, maar is er intern iemand “fit for the job?” De wet poortwachter gaat in werking, dat is dus een extra belasting voor de verzuim-of HR medewerker. Er blijft werk liggen en komt dit de kwaliteit van het bedrijf ten goede?

Kwaliteit mag wat kosten
Met mijn bedrijf VitalityatFirst zet ik mij in om medewerkers fit en gezond aan het werk te krijgen en te houden. De workshops en trainingen uit mijn aanbod beslaan 9 vitale thema’s en worden gegeven door mijn vitaliteitspartners, stuk voor stuk specialisten en een kei in hun vakgebied. En kwaliteit kost nu eenmaal geld.
Workshops uit bijvoorbeeld de thema’s slapen, energiemanagement, gezondwerken en werkgeluk dragen bij aan blije en productieve medewerkers, die fungeren als je ambassadeurs.

Kom in beweging!
Kortom: waarom wachten tot het te laat is? Kom op tijd in beweging en zet in op gelukkige, gezonde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en graag voor je werken. Huur mij in voor de realisatie van een vitaliteitsplan of de opzet van een vitale jaarkalender. Ook mijn inzet verdient zich terug. Met mij zorg je er voor, dat de plannen niet op de vergadertafel blijven liggen, maar ook écht gerealiseerd worden. Ik kom hierover graag vrijblijvend met je in gesprek.

Jouw medewerkers zijn het menselijk kapitaal. Zij zijn de investering in vitaliteit en werkgeluk waard!

, dat vitaliteit door werkgevers vaak nog gezien wordt als de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker?